کرونا و حمل‌ونقل

مطالعات تغییر رفتار شهروندان در سفرهای
روزانه شهری در شرایط شیوع کرونا

اشتراک با دیگران

با اشتراک این پژوهش با

اعضای خانواده، دوستان،

همکاران و هم‌کلاسی‌های

خود ما را یاری کنید.

Impacts of COVID-19 on Mobility