توافق‌نامه شرکت در پژوهش

آماربرداری پیش‌رو، در راستای یک پژوهش مستقل علمی در حیطه حمل‌ونقل شهری و رفتار شناسی استفاده‌کنندگان از خدمات و زیرساخت‌های شهری در شرایط اپیدمی ویروس کروناست.

 1. شرکت در این پژوهش اختیاریست.
 2. هر فرد تنها یک بار مجاز به ثبت پاسخ در این پژوهش است.
 3. تنها افراد بالای 18 سال مجاز به شرکت در این پژوهش هستند.
 4. شما شرکت‌کننده گرامی به صورت بی‌نام در این پژوهش شرکت می‌کنید و اطلاعات شما نزد ما محرمانه می‌ماند.
 5. در صورتی‌که علاقمند به دریافت نتایج این پژوهش هستید، پس از ارسال پرسشنامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید و یا با مراجعه به این صفحه در لیست دریافت خبرنامه این پژوهش قرار بگیرید.
 6. از اطلاعات جمع‌آوری شده تنها در مطالعه موضوع پژوهش، یعنی مطالعه تأثیرات میان شیوع ویروس کرونا و حمل‌ونقل استفاده می‌شود.
 7. این اطلاعات تنها در اختیار محققین این پژوهش قرار گرفته و در اختیار شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت.
 8. برآورد می‌شود تکمیل کامل این پرسش‌نامه بین 10 تا 15 دقیقه زمان ببرد.

قبول شرایط فوق، آگاهی شما را از موارد زیر نشان می‌دهد:

 1. هدف از پژوهش
 2. آشنایی با روند پژوهش
 3. حق شما در پرسش از ما درباره پژوهش
 4. بی‌نام بودن شما در کلیه فرآیندهای پژوهش
 5. رضایت شما برای شرکت در این پژوهش